Sikkerhetspolitikk – Internasjonale innsatser – Militærstrategisk samarbeid

Forsvarsdialog.no er en side som er laget for å informere om hva som foregår innen Norsk, Nordisk, og Internasjonalt militært arbeid. Vi kommer til å snakke en del om norske forhold, og de utfordringer som står rett forran døren, men også om de langsiktige linjene.

På den ene siden er Norge for tiden i ett tett strategisk samarbeide med USA, som styrer store deler av det Vest-Europeiske militære samarbeidet, både under NATO-paraplyen, men også gjennom bilaterale avtaler, med Europeiske land som ligger utenfor NATO-pakten.

En viktig tematikk i tiden, er hvilket forhold som Norge skal pleie med vår store nabo i Øst. I seg selv er det ingen hindring for at Norge i seg selv, skal kunne pleie ett vennlig og fredelig samliv med Russland. Landet har alltid respektert norsk suverenitet, men det er internasjonale forhold, og forpliktelser ovenfor NATO-pakten, som i dag fører til gnisninger, langs den russisk-norske grensen, og på den internasjonale scenen.

Konflikten har til nå virket meget negativt for begge land, på et økonomisk plan, og vi kan håpe, at vi aldri kommer til det punktet, at vi må bekjempe russiske armeer, på Norsk jord. Om dette likevel finner sted, kan vi være sikre på, at vi har blitt ofret, av inkompetente norske politikere, og en amerikansk politisk elite, som ikke har noen omtanke, for det norske ve, og vel.

Den som vil Fred, burde forberede seg på krig

Forsvarsdialog.no er en plattform for fri diskusjon, om militære, og militærpolitiske spørsmål.