Sanitetsbataljonen sitt feltutstyr

Sanitary BattalionSanitetsbataljonen er en støtteavdeling som har som hensikt å bidra til at flere overlever i, og etter, en kampsituasjon. Den viktigste sanitetsopplæringen for militæret i Norge, får våre soldater på Setermoen Leir, like ved Bardufoss i Nord-Troms. Leiren har ett fungerende sykehus, med rundt hundre ansatte. Her utdannes det hvert år, rundt 130 vernepliktige. I tillegg til trening med ambulanseutstyr.no, får soldatene prøve seg med pansrede kjøretøy, og feltøvelser, som forbereder dem på det verste. Treningsregimentet skaper en god sykepleier i løpet av få måneder. Til sammenlikning vil man i den sivile utdannelsen først møte liknende reelle utfordringer, etter ett år med forberedende oppgaver. I løpet av rekruttperioden på tre måneder, får rekruttene opplæring i hvordan det er å sette sprøyter, hvordan man spjelker benbrudd, hvordan man behandler brannskader, og skuddskader. Utdanningen inkluderer besøk hos legeutdanningen i Tromsø, hvor innføringer i anatomi finner sted i universitetssykehusets lik-kjeller. Etter tre måneder simuleres så en ekte skuddskade, ved at en bedøvet gris blir skutt i skinka. Her er det minuttene som teller, og selv om det ikke er ett krav at grisen overlever, så gjør den vanligvis det.

Bataljonens egentlige oppgaver er i felt

Hovedoppgavene til bataljonen, finner sted i den Nordnorske villmarken, noe som Nord-Troms har nok av. De store trenings-feltene, som omgir de militære basene i området, byr på erfaringer om hvordan man overlever i pressede situasjoner, og i hvordan man takler de ekstreme værforholdene, som regionen har å by på. Man tilbringer mye tid i utmark, og midtvinters, kan man oppleve temperaturer som er nede i – 50 grader celsius.

På dette viset, skapes det i løpet av kort tid, eksperter på førstehjelp, og medisinsk behandling i felt. Bataljonen har derfor også begynt å stille opp beredskapstropper, som skal samhandle internasjonalt, som del av NATO Response Force, for 2016. Avdelingen har også tidligere bidratt med mannskaper til utenlandsoppdrag, og bidro med deler av styrken som bemattet det Norske Feltsykehuset i Maymane, Afghanistan.

Leave a Reply