Samme gnissning på den andre siden

Våpenkappløp og opprustning øker spenningene i Asia

Arms races and armament increases tensions in AsiaMens stormaktene gnisser mot hverandre i Midt-Østen, og i Afrika, øker også spenningen i det Fjerne Østen. Ikke bare har Kina kastet seg inn i kampen om resursene i Afrika, men landet forsøker også i økende grad, å hevde sig i sine nærområder.

Da Kina i 2015 utga sin offisielle militærstrategi, som omhandlet nabolandene og regionen, pekte de ut en del utfordringer, som vil kunne føre til økt friksjon med nabolandene. Kinas hær, har i den siste tiden forandret sin doktrine, for å styrke evnen, til å nekte andre stormakter, retten til å gripe inn i konflikter i landets nærområde. Dette betegnes som “ett aktivt forsvar”, eller det som på norsk kalles nektelseskapasiteter.

Kina moderniserer også sine våpengrener, for å måte mer moderne utfordringer. Fire områder fremheves som satsningsfelt. Kina forsøker å bygge opp en effektiv flåte, for å dominere verdenshavene. De ønsker også å utvide sin kapasitet innen romfart, og bruken av det Ytre Rom. Dertil har landet bygget opp en betydelig kapasitet til å føre kamper i Cyberspace, og til å drive en ikke ubetydelig spionasje. Dertil ønsker landet å bygge opp, og fornye sitt arsenal av kjernevåpen, med avskrekking som hensikt.

Marinen, som tidligere fungerte som en kystvakt for Kinas nærområder, skal bygges kraftig ut. De første resultatene av dette er allerede synlig, da den kinesiske flåten har vært på tokt, flere steder i verden. Blant annet ble New Zealand besøkt i 2015, og det ble avholdt en felles Russisk-Kinesisk manøver i Middelhavet. Det er lite omtalt, men mest sannsynlig finnes det også kinesiske spesialstyrker i Syria, selv om den offisielle versjonen er at det her er snakk om ‘militære rådgiver’.

Kinesisk opprusting, har ført til at antallet amerikanske styrker i området, er blitt økt, og at USA sine allierte, Korea, Japan og Australia, har startet en kraftig opprusting.

Leave a Reply