Russland og de militære intervensjonen i Syria og Ukraina

Russia and the military intervention in SyriaRusslands militære intervensjon i Syria, innebærer en forandring i modus, for det russiske forsvaret, og den russiske utenrikspolitikken. Den russiske militære innsatsen, har før dette vært begrenset til mindre militære aksjoner, der hvor landet har møtt på intern strid, og utbryterrepublikker, som er blitt overtatt av islamske terrorister, eller andre USA-vennlige rebeller.

Statskuppet i Ukraina og de internasjonale implikasjonene

Russland utviser i den siste tiden en øket vilje til å bruke ett bredere spekter av politiske virkemidler, for å oppnå sine politiske målsetninger i utenrikspolitikken. Fremfor alt, innebærer dette både bruken av leiesoldater, etter US-amerikansk mønster, slik vi har sett i Republikken Donetsk, og på Krim, men også direkte militære intervensjoner, slik vi nå kan bevitne i Syria.

Noe av det som har fremprovosert slike Russiske handlinger er undergravende virksomhet fra NATO-landene, og fremfor alt USA. Russland frykter for å landet selv, skal falle til offer for en av de mange “farverevolusjonene” som man har kunne se, i landets omgivelse. Det amerikanske statskuppet i Kiev, var det som til slutt fikk det hele til å velte. Putin sitt regime følte seg presset til å handle, for i alle fall, å sikre de strategisk viktige marinebasene på Krim.

Situasjonen Libya og Syria er ett direkte angrep på russiske interesser

Russland hadde ikke tid til å reagere, da NATO sine hemmelige tjenester, og andre US-Amerikanske operatører, klarte å velte Libya i kaos, ved hjelp av undergravende virksomhet, og innsatsen av Saudiske leiesoldater.

Det tok også en stund, før Russland kunne reagere i Syria, men det kan virke som om styrkene står stabilt, og at de gjør fremskritt. Dette har også invitert den Kinesiske allierte, til for første gang å gjøre felles manøver i Middelhavet, en anledning som ble forbigått i stillhet hos mesteparten av vestlig presse. Likevel er dette et vendepunkt, både i Kinesisk militær strategi, så vel som i Russisk tankegang og handlingsmønster.

Leave a Reply