Konflikten i Syria og norsk deltakelse

The conflict in SyriaKonflikten i Syria, og resultatet av den arabiske våren, i ett større omfang, har ført til stor instabilitet i den muslimske/arabiske verden. I de fleste land hvor revolusjoner mot militære diktaturer fant sted, ble sekulære og moderate tyranner, byttet ut med religiøse fanatikere og fundamentalister.

IS og USA

Den viktige fellesnevneren for disse omveltningene, er at de lukter av innblanding fra internasjonalt hold. Tydelig blir det når man ser på tilfellet Libya, hvor hærer bestående av religiøse leiesoldater, kombinerte sin innsats, med luftstøtte fra USA og Nato. Mest sannsynlig så er disse leiesoldatene betalt av Saudi-Arabia og slavekongedømme Quatar. Når det kommer til typen av diktatur som disse opprørerne installerer, kan man bare beskrive dem som barbariske og middelalderske.

Studenter som dekke for stor-politikk

Leser man norske aviser, skulle man tro at motstanderne til Assad sitt regime, i hovedsak består av studenter og intellektuelle, som har grepet til våpen, for å styrte tyrannen. Sjeldent tilbys det mer dyptgående analyser. Man nevner ikke at studentene var betalte opplærte bråkmakere, som ble trent opp av George Soros sine organisasjoner, under paraplyene av National Endowment for Democracy.

Det stilles heller ikke spørsmål ved at disse sivilistene, angivelig skal ha klart å føre en motstandskamp, på egen hånd, i over 4 år.

Oljen ligger i bunnen

Også det storpolitiske spillet vil til slutt skade Norge, slik det allerede har skadet den norske økonomien. Den svake kronene er ett resultat av den lave oljeprisen. Den lave oljeprisen, er en belønning til USA, for den støtten de gir til Saudisk aggresjon i Syria.

Det hele startet med at man ville bygge en oljeledning gjennom Syria, til EU, og at Syria og Russland sa nei, for å beskytte egne interesser. Her beskytter landene også strategiske, økonomiske, norske interesser.

Nå diskuteres det likevel om norske styrker skal kastes inn dette kaoset av internasjonale intriger, og det fornuftige svaret, burde være; nei, dette tjener ikke rikets interesser. -Med mindre interessen er å fremstå som en trofast vasall.

Leave a Reply