Instabile forhold i Mali og Sør-Sudan

En pådriver for store mengder flyktninger

Unstable conditions in Mali and South SudanUroligheter i Afrika og i Midtøsten, har bidratt til at så mange mennesker, som aldri før er på flukt. I følge FN er rundt 60 000 000 mennesker i dag på flukt, eller internt fordrevne. Rundt 20 000 000 er flyktninger i ordets rette forstand, og har krysset landegrenser, for å komme seg dit de oppholder seg. Mesteparten av flyktningene har forsøkt å komme seg til Europa, siden dette sikrer dem bedre levevilkår, og økonomisk trygghet. Kun 14 % av flyktningene oppholder seg i U-land.

Mange svarte på båter over Middelhavet

Mange har sikkert undret seg over det store antallet mennesker som er svarte i huden, som er kommet til Europa som flyktninger. For det meste hører vi nemlig kun om konfliktene i Syria, Libya, Irak, og Afghanistan. Det foregår likevel en del uro, i Afrika, sør for Sahara. Brennpunktene er Sør-Sudan, Somalia og Mali, hvor væpnede konflikter er blitt del av hverdagen. Man kan også nevne Nigeria, som har blitt hjemsøkt av militante islamister, som fører en borgerkrig mot den kristne befolkningen.

Mali og Frankrike

Mali opplevde i 2012 ett opprør som ble ledet av utbrytere i den nordlige delen av landet. Opprørsstyrkene klarte den gang, å trenge frem til like utenfor landets hovedstad, Bamako, men ble der stanset av regjeringsstyrker, som arbeidet sammen med den franske Fremmedlegionen. Den instabile situasjonen i Algerie og Libya bidrar til å gi opprørerne ryggdekning, men for tiden prøver franske styrker med FN mandat, samt en internasjonal styrke, å berolige situasjonen. Frankrike sin interesse, og EU sin interesse er å skape fred, og samtidig sikre seg landets rike naturresurser.

Sør Sudan opplever liknende problemer

Sør-Sudan var en opprørs-stat, som klarte å løsrive seg fra Sudan, takket være internasjonal hjelp, i bytte mot løfter om at internasjonale selskaper kunne benytte seg av landets naturresurser. Problemet som fulgte var at opprørshæren, bestod av mange små krigsherrer. Manglende sentral kontroll, kombinert med vold, som en vanlig løsning på konflikter, har bidratt til at landet, nå river seg selv i stykker.

Leave a Reply