Fokus 2016 er ute

Norwegian armed forces,Etterretningstjenesten i Norge utgir hvert år et fyldig hefte, som informerer om de offisielle utfordringene som den Norske staten, og forsvaret står ovenfor. Etterretningstjenesten har siden 1998 per instruks, og siden 2001, per lov, blitt forpliktet til å holde sin virksomhet adskilt fra indre anliggender i Norge. Tjenesten er en ledsager til det norske forsvaret, og de utfordringer dette møter i utlandet.

Oppgavene er derfor beskrevet til at tjenesten skal beskytte norske interesser, mot trusler og innblanding, fra fremmede stater, organisasjoner, samt individer. Hva som utgjør disse norske interessene, er hemmelig.

Hovedtema i Fokus 2016

Bladet er en informativ samling på rundt 88 sider med tekst og illustrasjoner, som er delt inn i fem forskjellige blokker. Første del av informasjonsheftet omhandler forholdet til Russland, og den stadige eskalasjonen i grenseområdene, samt andre relevante tema som angår norsk-russiske forhold, og internasjonale russiske utfordringer.

Midtøsten og Afrika er et tema som blir behandlet i samme blokk. Her finner vi tema som stats-sammenbrudd, og styrkingen av Iran, som en regional makt. Ellers dominerer Syria og Libya, samt situasjonen i det ustabile Mali, hvor franske styrker har vært involvert i en borgerkrig, for å sikre landets uran-gruver.

Tredje blokk omhandler Asia, med tyngdepunkter på Nord-Korea, Kina, og Afghanistan. Spesiell interesse vitnes de Nord-Koreanske prøvesprengningene av atombomber.

Internasjonal terrorisme og trusselen fra grupper, som IS og Al-Qaida, utgjør nest siste blokk. Her finnes det en del informasjon om mulige trusler mot norske interesser. Man vedkjenner seg at Norge er et legitimt mål, men at det virker som om den reelle trusselen er begrenset, eller at norske interesser har lav prioritet, iblant de ‘terroristiske’ gruppene.

Den siste biten er to korte artikler, som omhandler Trusler i Det Digitale Rom. Her informeres det om internasjonale trender innen nett-sikkerhet og hvordan den norske Etterretningen forholder seg til utfordringene.

Link: https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/Fokus%202016.pdf

Leave a Reply