Den digitale trusselen

Jo mer komplekse systemer blir, jo mer sårbare er vi

The digital threatMange grunnleggende og vitale systemer er i dag knyttet opp til internett, og det er utenkelig for oss, at de ikke skulle være det. Dette medfører dermed også en økt sikkerhetsrisiko. Selv om militære mål kanskje er skjermen, kan deler av infrastrukturen slås ut, eller politiske, økonomiske og militære dokumenter, som egentlig er hemmelige, kan havne i gale hender.

Teknologisk kompetente motstandere kan skaffe seg tilgang til viktige deler av det norske samfunnets infrastruktur. Den raske utviklingen på området, gjør det også vanskelig å identifisere trusler mot vår sikkerhet. Samtidig er det vanskelig å identifiser hvilke grupper som står bak, eller hvilke stater disse jobber for.

En viktig trend er at etterretningsvirksomhet legges ut på anbud, og overtas av private selskaper, slik vi allerede kjenner det fra CIA sin virksomhet fra så tidlig som på 1950-tallet. Forskjellen er at motstanderne i dag også har muligheten til å bruke det frie markedet som et dekke for slik virksomhet.

Trusselen mot Norge er hovedsaklig rettet mot økonomi og forskning

Både russiske og kinesiske fremstøt er blitt lagt merke til hos norske bedrifter som driver med utvikling av nye teknologier. Mønsteret i disse angrepene varierer, men de virker å samsvare med de økonomiske ambisjonene som man kan presisere i de enkelte staten.

Det norske forsvaret ser ett fritt internett som en potensiell trussel

Spredning av propaganda, og påfølgende oppfordring til undergravende virksomhet, er ett annet problem som ble tydelig med krisen i Ukraina. Faren er at motstanderes desinformasjon vil kunne påvirke politiske beslutningsprosesser, eller at fiendepropaganda skal bevege befolkningen, til å yte motstand mot myndighetene.

Direkte sabotasje gjennom nettet

Ett sårbart punkt kan også være fjernstyringen av kraftverk og stasjoner. Om noen skulle klare å ta seg inn i disse nettverkene, vil de kunne lamme viktige deler av norsk infrastruktur.

Leave a Reply