Den digitale trusselen

Jo mer komplekse systemer blir, jo mer sårbare er vi Mange grunnleggende og vitale systemer …

Fokus 2016 er ute

Etterretningstjenesten i Norge utgir hvert år et fyldig hefte, som informerer om …